Проектантски услуги от строителна фирма Харбич ООД

Част от проектантските услуги, които извършва Харбич ООД включват:
  • предпроектно проучване за ефективност
  • изготвяне на ефективна проектна програма
  • спазване на нормативен ред и процедурните изисквания
  • параметри на застрояването
  • цялостно проучване на имота и територията
  • основно планово изследване
  • проектен анализ, който е строго свързан с предварителния проект

Процес на проектиране

Процесът на проектиране е всеобхватен и включва: идеен проект, работен проект и технически проект. На базата на пълните проекти се осъществява реализацията на проектираните сгради.

За целите на проектирането, Харбич ООД разчита основно на професионалния екип на фирма АРХ-ФЛО ООД, която от дълги години се занимава с проектантска дейност и има пълна проектантска правоспособност.