Електрически инсталации

Строителна фирма Харбич ООД предлага на своите клиенти услуги по изграждането на сградни ел. инсталации, силнотокови и слаботокови мрежи, трафопостове, външни улични мрежи и електротабла.

Строителна фирма Харбич ООД предлага на своите клиенти услуги по изграждането на сградни ел. инсталации, силнотокови и слаботокови мрежи, трафопостове, външни улични мрежи и електротабла.